Sve o filmu,
sasvim lično,
iz tastature
jednog ljubitelja
sedme umetnosti.

Kakav je film?